Oświadczenie ws. wyników konkursu „Z Perłą na Bali”

Szanowni Państwo,

Pragniemy zapewnić, że wybór laureatów I Rundy konkursu „Z Perłą na Bali” został przeprowadzony zgodnie z regulaminem.

Z informacji, które otrzymaliśmy od organizatora konkursu wynika, że wątpliwości mogły być podyktowane interpretacją przez uczestników zasad zgłaszania prac. W danej rundzie konkursu jury bierze pod uwagę prace, które zostały zgłoszone do końca terminu jej trwania. Zgłoszenie pracy konkursowej w ostatnim dniu danej rundy powoduje, że proces moderacji przechodzi ona już po zakończeniu rundy. Publikacja prac z uwagi na ich weryfikację może być (i w praktyce tak się stało) późniejsza niż termin zgłoszenia. Prace, które wygrały są przeniesione do galerii zwycięzców, dlatego nie znajdujemy ich już galerii ogólnej.

Mając na uwadze szereg emocjonalnych komentarzy związanych z rozstrzygnięciem I Rundy konkursu, w trosce o wizerunek marki Perła jako podmiotu zlecającego jego przeprowadzenie, z inicjatywy Zarządu Spółki Perła – Browary Lubelskie S.A., organizator wprowadzi następujące zmiany do regulaminu konkursu:

  • liczba nagród głównych w II Rundzie konkursu zostaje zwiększona z 3 do 6. Tym samym w całym konkursie rozdysponowane zostanie 9 jednoosobowych wycieczek na Bali;
  • okres nadsyłania prac konkursowych wydłużony zostaje do godz. 23:59 w dn. 27.10.2017 r.
  • w celu zapewnienia pełnej transparentności procesu wyboru nagrodzonych prac, skład Komisji Konkursowej w II Rundzie konkursu zostaje powiększony o notariusza oraz zewnętrznego konsultanta – specjalistę w zakresie fotografii lub filmu.

Jednolity tekst regulaminu uwzględniający powyższe zmiany zostanie opublikowany na stronie www.perladobrechwile.pl do końca dnia jutrzejszego, tj. 24.10.2017 r.

Phillip Goss

V-ce Prezes Zarządu

Perła – Browary Lubelskie S.A.

Pozostałe aktualności