Wspieramy akcje społeczne podczas epidemii

Nasz browar stara się budować jak najlepsze relacje ze środowiskiem, w którym od lat funkcjonuje. W ostatnim czasie, kiedy nadrzędne znaczenie ma zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, staramy się okazać solidarność z mieszkańcami Lubelszczyzny za sprawą całego szeregu inicjatyw. Naszą pierwszą a jednocześnie najbardziej spektakularną reakcją była decyzja o sfinansowaniu zakupu specjalistycznego ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Puławska placówka po przekształceniu w szpital jednoimienny stanowiła na początku epidemii centrum walki z koronawirusem w naszej części kraju.
Pomagamy też na inne sposoby. Nasze firmowe lokale – Perłowa Pijalnia Piwa oraz Perła Sport Pub – włączyły się w akcję #Wzywamyposiłki, dostarczając darmowe posiłki pracownikom Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie. Z kolei do honorowych krwiodawców i wolontariuszy trafiło 500 paczek – upominków od marki Perła. Chcieliśmy w ten sposób podziękować osobom, które bezinteresownie angażują się w przeciwdziałanie pandemii. W listopadzie byliśmy partnerem akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęcającej studentów do oddawania krwi. Szczególną pomoc otrzymali właściciele lokali gastronomicznych serwujących piwo Perła. Na początku epidemii odebraliśmy od nich wszystkie nienaruszone beczki, za które gastronomom zostały zwrócone pieniądze. Pomogło im to przetrwać pierwszy trudny czas przestoju. Planujemy już kolejne akcje skierowane do innych grup potrzebujących, których chcemy wspomóc w tym ciężkim dla wszystkich okresie.

Pozostałe aktualności