Projekty UE


 
Tytuł Projektu: Opracowanie nowego rodzaju piwa o ustandaryzowanej strukturze profilu cukrowego i niskiej zawartości alkoholu, skierowanego do nowego segmentu klientów
Cele projektu: Celem Projektu jest opracowanie nowego rodzaju piwa o ustandaryzowanej strukturze profilu cukrowego, niskiej zawartości alkoholu i obniżonym indeksie glikemicznym.
Planowane efekty: Dzięki uzyskanej w ramach planowanych prac B+R nowej wiedzy oraz stworzonych na jej podstawie rozwiązań techniczno – technologicznych, umożliwiona zostanie techniczna możliwość wytworzenia nowego rodzaju piwa o zaprojektowanych cechach żywieniowych, które następnie zostanie wdrożone na rynek.
Wartość projektu: 95 579 125,69 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 38 231 650,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1 Szybka Ścieżka.