Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Perła – Browary Lubelskie S.A. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu weryfikacji uprawnienia do wyświetlenia naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Tobie prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności.

Projekty UE

Tytuł projektu

Opracowanie nowego rodzaju piwa o ustandaryzowanej strukturze profilu cukrowego i niskiej zawartości alkoholu, skierowanego do nowego segmentu klientów.

Cele projektu

Celem Projektu jest opracowanie nowego rodzaju piwa o ustandaryzowanej strukturze profilu cukrowego, niskiej zawartości alkoholu i obniżonym indeksie glikemicznym.

Planowane efekty

Dzięki uzyskanej w ramach planowanych prac B+R nowej wiedzy oraz stworzonych na jej podstawie rozwiązań techniczno – technologicznych, umożliwiona zostanie techniczna możliwość wytworzenia nowego rodzaju piwa o zaprojektowanych cechach żywieniowych, które następnie zostanie wdrożone na rynek.

Wartość projektu: 95 579 125,69 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 38 231 650,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1 Szybka Ścieżka.