Regulamin zwiedzania Podziemi Browaru Perła

PODZIEMIA BROWARU PERŁA
ul. Bernardyńska, Lublin
Regulamin zwiedzania Podziemi Browaru Perła

I. Godziny zwiedzania Podziemi Browaru

 1. Zwiedzanie Podziemi Browaru Perła jest możliwe:
  • dla grup zorganizowanych po indywidualnym ustaleniu terminu i wcześniejszej rezerwacji,
  • dla osób indywidualnych: sobota w godzinach 12:00 – 16:00 (wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz. 15:00).
 2. Każdorazowo zwiedzanie Podziemi Browaru możliwe jest wyłącznie w towarzystwie Przewodnika, będącego pracownikiem Podziemi Browaru.
 3. Zwiedzanie Podziemi Browaru jest możliwe cały rok poza wyznaczonymi ustawowo dniami wolnymi od pracy: Nowy Rok (01.01), Trzech Króli (06.01), Święta Wielkanocne, Święto Bożego Ciała, WNMP (15.08), Wszystkich Świętych (01.11), Narodowe Święto Niepodległości (11.11), Święta Bożego Narodzenia (25-26.12) oraz Wigilią (24.12) i Sylwestrem (31.12).
 4. Wszelkie informacje odnośnie zwiedzania Podziemi Browaru dostępne są na stronie internetowej: www.perla.pl/podziemiabrowaru/, pod numerem telefonu: 669 611 981 oraz pod adresem emailowym: podziemiabrowaru@perla.pl.
 5. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 669 611 981 oraz emailowo pod adresem: podziemiabrowaru@perla.pl. Rezerwację uznaje się za pełną po otrzymaniu informacji zwrotnej od osoby reprezentującej Podziemia Browaru.
 6. Zastrzega się prawo do zmiany terminów otwarcia Podziemi do zwiedzania, o czym Zwiedzający będą informowani na stronie internetowej: www.perla.pl/podziemiabrowaru/.

II. Wstęp do Podziemi Browaru

 1. Podstawę do wstępu na teren Podziemi Browaru stanowi „Cegiełka”, wydawana Zwiedzającym przez Przewodnika.
 2. Zwiedzający mogą nabyć Cegiełki u przewodnika
 3. Dostępne są Cegiełki o wartości: 10, 20, 50 złotych, wybór cegiełki zależy od Zwiedzającego.
 4. Informacje dotyczące wartości Cegiełek dostępne są w Perłowej Pijalni Piwa,  na stronie internetowej www.perla.pl/podziemiabrowaru/ oraz pod numerem telefonu 669 611 981.
 5. Wpływy z Cegiełek są przeznaczone na zabezpieczenie, utrzymanie i konserwację zabytku, jakim są Podziemia Browaru oraz jego otoczenia w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz popularyzację i upowszechnianie wiedzy o nim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

III. Zasady zwiedzania Podziemi Browaru

 1. Podziemia Browaru oferują zwiedzanie zabytkowej części przestrzeni dawnego zespołu kościelno-klasztornego Ojców Reformatów oraz Browaru Vettera, a także dawnej warzelni browaru.
 2. Zwiedzanie Podziemi Browaru zawsze odbywa się grupowo w obecności Przewodnika.
 3. Podziemia Browaru z uwagi na swoją lokalizację oraz wielkość posiadają ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w nich jednocześnie podczas zwiedzania, dlatego zastrzega się możliwość odmowy wstępu do Browaru ponad dopuszczalny limit, przy czym maksymalny dopuszczalny limit wynosi 20 osób.
 4. Zwiedzanie Browaru wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu
 5. W przypadku wyczerpania dziennego limitu zwiedzania, Podziemia Browaru nie gwarantują zwiedzania grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji.
 6. Osoby indywidualne mogą zwiedzać Podziemia w soboty w godzinach 12:00-16:00 (wejścia są o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godzinie 15:00) lub też dołączane są do grup zorganizowanych, które zwiedzają Podziemia Browaru w godzinach wyznaczonych przez Przewodnika.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Podziemia Browaru tylko pod opieką osób dorosłych.
 8. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody dokonane przez osoby pozostające pod ich opieką, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się obiekcie.
 9. W Podziemiach Browaru dozwolone jest robienie zdjęć, filmowanie oraz dotykanie eksponatów.
 10. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika.
 11. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne powinny przybyć do Podziemi Browaru co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania.
 12. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Przewodnik może odmówić Zwiedzającym przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin lub godzinę zwiedzania.
 13. Zastrzega się prawo odwołania rezerwacji zwiedzania, bez podania przyczyny.
 14. Zastrzega się prawo wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń ekspozycyjnych lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 15. Zastrzega się możliwość odwołania zwiedzania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Browaru. W takich sytuacjach Zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych Cegiełek.

IV. Zachowania niedozwolone

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Podziemi Browaru zabrania się:
  • Przebywania na terenie Podziemi Browaru osobom nietrzeźwym, osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Zwiedzających oraz elementów wyposażenia, zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
  • Wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Podziemi Browaru.
  • Przenoszenia eksponatów lub innych elementów poza miejsce ich ekspozycji, niszczenia wyposażenia.
  • Wprowadzania na teren Podziemi Browaru zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
  • Wnoszenia alkoholu.
  • Palenia tytoniu.
  • Wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu.
  • Spożywania posiłków.
 2. W wymienionych wyżej przypadkach Przewodnik może odmówić przebywania na terenie Podziemi Browaru oraz usunąć z terenu Podziemi Browaru osoby, które dopuszczają się wymienionych zachowań w trakcie zwiedzania.